nan-go-6

Nan gỗ 6

DÀY : 3,5 CM – 3,7 CM
RỘNG : 9 CM
DÀI : 110 CM

Danh mục: . Từ khóa: , .