nan-go-5

Nan gỗ 5

DÀY : 1,7
RỘNG : 7
DÀI : 70 – 80 CM

Danh mục: . Từ khóa: , .